druki, formularze, wzory umów, deklaracje, druki pit, formularze pit

www.DrukiFormularze.pl

lupa

Podział tematyczny

Podatek VAT

Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów VAT

Obowiązki rejestracyjne podatników VAT

Deklaracje dla podatku od towarów i usług

Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu

Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu

Informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Wzory dokumentów związanych ze sprzedażą w systemie TAX-FREE

Potwierdzenie identyfikacji podmiotów z krajów członkowskich Unii Europejskiej

Wzory dokumentów niezbędnych dla żądania zwrotu VAT przez podmioty niezarejestrowane na terytorium Polski jako podatnicy VAT

Wybór miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej

Zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Deklaracje INTRASTAT

Ulga na złe długi

Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT

Szacunkowe ustalenie proporcji sprzedaży

Kasy rejestrujące

Przykłady faktur

Polecenie przelewu

Druki KRS dla spółek i innych podmiotów

Zakładanie spółki z o.o.

Zakładanie spółki akcyjnej

Zmiany dotyczące spółki z o.o. / akcyjnej

Zakładanie spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej

Zmiany dotyczące spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej

Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej

Zmiany dotyczące spółki komandytowo-akcyjnej

Zakładanie spółdzielni

Zmiany dotyczące spółdzielni

Zakładanie fundacji, stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej

Zmiany dotyczące fundacji, stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej

Zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Likwidacja: otwarcie, uchylenie, zmiany i zakończenie

Wykreślenie podmiotu z KRS

Wzory formularzy składanych do KRS, dotyczących sprawozdań finansowych

WWW.NEWSLETTERY.GOFIN.PL
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60